ARI Plattform (Applica Robot Integration Plattform) er en software-basert plattform som bygger på ROS (Robot Operating System). ARI Plattform benytter en vanlig industri PC og integrerer lett med ulike roboter og sensorer. ARI Plattform er utviklet gjennom flere prosjekter, bl.a robotisert sveising.

En moderne sveiserobotcelle må forholde seg til:
– Hurtig omstilling
– Grove toleranser
– Dokumentasjon
– Kvalitetsinspeksjon
– Analyse
– Datalagring
– Eksterne system

Plattformen har komponenter som tilbyr disse funksjonene i et integrert system. Systemet under viser hvordan vår plattform kan anvendes for robotisert sveising. Det er flere sveiseløsninger som er satt i produksjon med denne software-plattformen.

Plattformen kan også anvendes til å løse andre oppgaver og vi har flere pågående prosjekter innen både kvalitetsinspeksjon og robotstyring i ulike industrier.