Utvikling av programvare for avanserte robotsystemer

Vi løser de vanskelige problemene innen robotikk og maskinsyn. Vårt kjerneteam består av høyt kompetente ingeniører med spesialkompetanse innen kybernetikk, softwareutvikling, maskinsyn og kunstig intelligens. I tillegg støtter vi oss på Applica-gruppen og partnere, og kan dermed levere et bredt spekter av produkter og tjenester:

  1. Ved hjelp av vår åpne ROS-baserte plattform med nøkkelferdige funksjoner kan vi levere skreddersøm som hyllevare. Dette reduserer risiko og sikrer at prosjekter kommer raskere i mål. Plattformen utvides stadig og funksjoner vi støtter i dag er: nullstilling, objektdeteksjon, autonom bane, inspeksjon, datainnsamling, IoT, skyløsning, kvalitetskontroll, analyse og lagring. Plattformen er åpen ved at den bruker standard protokoller i høyest mulig grad og er ikke låst til spesifikke robot- eller sensor leverandører.
  2. Implementering av styresystem for helt nye robotkonsepter, f.eks flerakset autonom robot
  3. Digital tvilling, simulering og offline programmering
  4. Tilpasset programmering av robot operatørpanel
  5. Konsulenttjenester innen våre spesialfelt på kundeprodukter
  6. FoU-prosjekter i samarbeid med kunder
  7. Robotprosjekt fra ide -> prosjektering -> implementering -> testing -> driftsetting og vedlikehold

Maskinsyn gjør robotene tilpasningsdyktige

Roboter kan programmeres på flere måter. De kan programmeres i et simulert miljø, de kan læres på ulike måter og de kan ha ulik grad av signaler og sensorer som forteller noe om objekter rundt dem som de skal håndtere eller ta hensyn til. Et kamera er den mest fleksible sensoren en robot kan bruke, men også den mest avanserte. En robot kan tilpasse seg til varierte oppgaver ved å ha et eller flere kamera som sensor input. Dette sikrer bedre utnyttelse av robotinvesteringen. Vi leverer både 2D-, 3D- og laserbaserte løsninger med maskinsyn.

Open source eller hyllevare – vår plattform er begge deler

Vi ser en trend mot open source og åpne grensesnitt både innen programvare- og robotteknologi. Fordelen med open source er at tilpasningsmulighetene er store og lisenskosten er lav. Fordelen med hyllevare er at utviklingskosten kan bli lavere hvis det finnes ferdige løsninger som dekker behovet. Ved å velge roboter med åpne grensesnitt sikrer man at roboten enkelt kan integreres med andre systemer og eventuelt erstattes med en bedre og billigere robot i fremtiden. Ved hjelp av vår åpne plattform med nøkkelferdige funksjoner evner vi å kombinere det beste av begge verdener. Ta kontakt så finner vi løsningen som dekker akkurat ditt behov til riktig tid, kost og kvalitet.

Våre partnere

  • Vi samarbeider tett med Applica Consulting der vi har tilgang til et bredt og tungt kompetansemiljø innen embedded-utvikling, AI, generell programvareutvikling og prosjektledelse.
  • Vi er samlokalisert med vår hovedpartner innen robotikk Pioneer Robotics i Kristiansand, Narviga.
  • Vi har samarbeidsavtale med Mechatronics Innovation Lab i Grimstad. Gjennom MIL kan vi gjøre forstudier og utprøving av robotkonsepter med en mengde ulike roboter, vision systemer og tilstøtende teknologier. Dette reduserer risiko samtidig som prosjektet kommer raskere i gang.